För att kontakta styrelsen mejla styrelsen@brfbergetialsike.se