För att kontakta styrelsen mejla eller posta

Mejl : styrelsen@brfbergetialsike.se

Adress :
Brf Berget i Alsike
c/o Emvix Förvaltning & Byggservice AB
Rubanksgatan 4 74171 Knivsta